+48 519019695 info@strategylabs.pl

Fintech – katalizator innowacji w branży usług finansowych.

Ostatnie lata w Polskiej branży finansowej ciężko określić jako spokojne. Z jednej strony obserwujemy duży apetyt rządu i UE na dalszą regulację już i tak silnie uregulowanego rynku, z drugiej strony jesteśmy świadkami postępującej konsolidacji sektora, istotnie wpływającej na standaryzację usług i rozwiązań oferowanych klientom. Nie bez znaczenia jest także środowisko niskich stóp procentowych oraz spadek zaufania społeczeństwa do banków. W wyniku łączenia się banków rośnie poziom złożoności tak ich struktur (nawet jeśli jest to zjawisko czasowe, związane z ‘mergem’) jak i mapy rozwiązań technologicznych. Obydwa czynniki zwiększają i tak już dużą inercję w obszarze wdrażania innowacji, czego wynikiem jest ograniczenie możliwości szybkiej adaptacji do zmieniających się oczekiwań klientów i działań konkurencji. Pojawienie się na rynku nowego rodzaju wymagającego i mobilnego klienta (pokolenie ‘Y’, Millenias), zmiany w oczekiwaniach dotychczasowych klientów jak np. wertykalizacja zakupów – odnosząca się także do usług finansowych oraz rozwój nowych technologii wystawiają przyszłość banków na ryzyko. Coraz więcej usług można wydzielić bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów na technologię, budowę sieci oddziałów czy zatrudnienie dużej ilości pracowników. Jeśli połączymy to ze spadającym kosztem informacji oraz malejącymi kosztami przetwarzania danych (rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową) widzimy tzw. ‘okno możliwości’ dla wzrostu nowej branży: Fintech. Zamiast iść do banku po pożyczkę, czy choćby aplikować o kredyt przez stronę internetową banku możemy skorzystać z internetowych platform oferujących pożyczki P2P – dobrym przykładem z lokalnego rynku jest Finansowo.pl – platforma łącząca pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Płatność za zakupy internetowe? Nowa forma płatności wprowadzona przez Twisto.cz zastępuje u naszych południowych sąsiadów kartę kredytową. Kupujemy przez cały miesiąc i płacimy na koniec okresu rozliczeniowego. Amerykański Wealthfront pokazuje, że także doradztwo inwestycyjne, które do...